Dane personalne

Data i miejsce urodzenia 18 listopada 1948 r., Więcbork
Rodzina żona, Anna Olejak-Budnikowska, adwokat
  syn, Tomasz Budnikowski, aplikant adwokacki

Wykształcenie

1966 Liceum Ogólnokształcące w Więcborku (matura)
1966-1971 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
Kierunek: ekonomika handlu zagranicznego
1971 Mgr ekonomii
1971-1974 Międzywydziałowe Ekonomiczne Studia Doktoranckie SGPiS
1975 Dr nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznego SGiPS
1983 Dr hab. nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS
1992 Tytuł profesora nauk ekonomicznych

Praca zawodowa

1974- Szkoła Główna Handlowa (przedtem SGPiS)
kolejno st. asystent, adiunkt, docent i profesor zwyczajny
w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
1996-2002 Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej
1996- Członek Senatu SGH
1998- Dyrektor Instytutu MSG
1998- Koordynator przedmiotu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
2005- Rektor SGH
 
1984-1985 Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych
Zakład Gospodarki Światowej, docent
1992-1993 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wicedyrektor d/s naukowych
1992-2008 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
coroczny wykład kursowy z międzynarodowych stosunków gospodarczych
2002 Katolicki Uniwersytet Lubelski
wykład kursowy z międzynarodowych stosunków gospodarczych
2002-2003 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, profesor
2002 Akademia Dyplomatyczna w Warszawie
wykład kursowy z międzynarodowych stosunków gospodarczych

Praktyki, staże i kontrakty zagraniczne

1975 Petz Markt, Wissen, RFN, praktyka AIESEC
1981 Buckinghamshire College of Higher Education, Wielka Brytania, staż
1985-1987 MIT, Cambridge, Mass., USA, stypendysta Fulbrighta
1990-1991 J.W. Goethe-Universität, Frankfurt/Main, roczny kontrakt jako visiting professor, wykłady z polityki ekologicznej i zarządzania ekologicznego (Umweltpolitik i Umweltmanagement)
1995 Minnesota State University, Minneapolis, USA, staż
1996 Ekspert Banku Światowego, udział w misjach Banku w Turcji i Rumunii
1997- wykładowca CEMS (Community of European Management Schools), coroczne
wykłady z w różnych krajach europejskich organizowane przez czołowe uczelnie europejskie
2000 Chung-Hua Institution for Economic Research, Taipei, Tajwan, staż

Członkowstwo w organizacjach naukowych

1974-1991 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
członek (1989-90 kierownik Sekcji Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Oddziału Warszawskiego)
1991- Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
członek-założyciel Oddziału Polskiego
1998-2002 Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, członek
2002- Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
członek Zarządu
2001- Towarzystwo Ekonomistów Polskich
członek
2010- wiceprzewodniczący Oddziału Polskiego Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
2007-2011 Komitet Ekonomiczny Polskiej Akademii Nauk, członek

Inne funkcje

1992- Kwartalnik "Ekonomia i środowisko" członek redakcji
1993-1995 Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP L. Wałęsie, członek
1995-1997 Rada Naukowa przy Prezesie NBP, członek
1996-1998 Rada Programowa Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy, członek
1996-1998 Konfederacja Pracodawców Polskich
Komitet d/s Współpracy z BIAC (agenda OECD) Przewodniczący
1996-1998 Rada Naukowa Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, członek
2003- Komitet Redakcyjny serii „Raporty Case”
2008- Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych,
przewodniczący
2008- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
członek Prezydium i Przewodniczący Komisji Ekonomicznej
2009- Czasopismo „Ekonomia i Środowisko”,
członek Rady Programowej
2009- „Society and Economy”. Journal of the Corvinus University, Editorial Board,
członek
2009- “Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,
członek Rady Programowej
2010- Center for Energy, Marine Transportation and Public Policy, Columbia University School of International and Public Affairs, Advisory Committee, członek
2010- Rada Partnerów ZUS, członek
2011- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych,
członek
2011- Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP,
członek

Zainteresowania badawcze

Ekonomia międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych, polityka ochrony środowiska

Znajomość języków obcych

  • Angielski,
  • Niemiecki,
  • Rosyjski