Oferta dydaktyczna:
[110610-0047] Ekonomia międzynarodowa
[222100-0047] Ekonomia międzynarodowa (zaawansowana)
[110611-0047] International Economics

Oferta seminariów: (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
190251-0047 [LIC ST]
290251-0047 [MGR ST]

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Międzynarodowe stosunki finansowe (np. euro, zadłużenie międzynarodowe, polityka dostosowawcza). Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji (np. korporacje transnarodowe, przepływy siły roboczej). Globalizacja procesu gospodarowania (problemy globalne, kryzysy finansowe). Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą (w tym z UE). Polityka ochrony środowiska naturalnego w Polsce i na świecie.