KontaktSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

ul. Madalińskiego 6/8, pok. 19 bud. M
02-554 Warszawa

tel.
+48 22 564 9361
+48 22 564 9362
+48 22 564 9365
Konsultacje we wtorki w godz. 14:00-15:00, pok. 19 bud. M.