Książki


PWE, Warszawa 2006,
wydanie III zmienione

PWE, Warszawa 2003,
wydanie II

PWE, Warszawa 2001,
wydanie I

PWE, Warszawa 1998

PWE, Warszawa 1996 praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskie

PWE, Warszawa 1991WE, Warszawa 2000 praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej

PWE, Warszawa 1982

IWZZ, Warszawa 1988 praca zbiorowa

PWE, Warszawa 1987
Recenzje moich książek

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, wyd. I, Warszawa 2001, wyd. II, Warszawa 2003.
  • Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 1 (rec. Tomasz Rynarzewski, s. 344-346)
  • Bank i Kredyt 2003, listopad-grudzień (rec.Elżbieta Czarny), s. 125-127
  • Przegląd Zachodniopomorski 2001, nr 4 (rezc. Halina Nakonieczna- Kisiel), s. 253-258
  • Wprost 2001, 4 marca, s. 46
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, wyd. III, Warszawa 2006.
  • Anna Zielińska-Głębocka, Ekonomista 2002, nr 1, s. 145-147
  • Recenzja Elżbiety Czarny (pobierz)
  • Recenzja Haliny Nakoniecznej-Kisiel (pobierz)
  • Recenzja Anny Zielińskiej-Głębockiej (pobierz)
 • Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998
  • Przegląd Geograficzny, t. LXXI, z.4, 1999 (rec, Ewa Taylor), s. 472-474.
 • Zadłużenie jako problem globalny, PWE, Warszawa 1991
  • Sprawy Międzynarodowe 1992, nr 1 - 2, s. 157